สรุปผลการคำนวน
เป้าหมายของคุณ!

**ใช้เป็นเพียง Guideline เบื้องต้นเท่านั้น
การคำนวณต่างๆ เป็นเพียงค่าเฉลี่ยของร่างกาย ไม่ได้ใช้สำหรับการกำหนดอาหาร
อายุ
ส่วนสูง: ซม.
น้ำหนัก: กก.
เป้าหมายของคุณ
วัน
kg
kg
BMR
พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน
0 Kcal
TDEE
พลังงานที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละวัน
0 Kcal
BMR
0 Kcal
TDEE
0 Kcal
Under-eaten Calories
กินน้อยไป
BMR0 Kcal
TDEE
Recommended Calories
ระดับเดียวกับค่า TDEE
0 Kcal
Overeaten Calories
แคลอรี่เกิน น้ำหนักเพิ่ม
Recommended Plan
nan Kcal/Day
แคลอรี่ที่ทานได้ระหว่างวัน
nan Kcal
CARB
40%
nan g
PROTEIN
30%
nan g
FATS
30%
nan g
มื้อเย็น (2 ซอง)
224 Kcal
ก่อนนอน
50 Kcal
อย่าลืม! ถ่ายรูป Before ของหุ่นปัจจุบันเพื่อใช้ในการวัดผล
ทานน้ำ และพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ทาน Ultra Me 730 ทุกตัวอย่างต่อเนื่อง
ควรทานคาร์บโบไฮเดรตที่ไม่ผ่านการแปรรูป (Low GI)
ไขมันที่ควรทาน ควรเป็นไขมันดี
เลี่ยงอาหารแปรรูป ของทอด ของมัน ของหวาน และน้ำที่มีแคลอรี่
**ใช้เป็นเพียง Guideline เบื้องต้นเท่านั้น
การคำนวณต่างๆ เป็นเพียงค่าเฉลี่ยของร่างกาย ไม่ได้ใช้สำหรับการกำหนดอาหาร
อายุ
ส่วนสูง: ซม.
น้ำหนัก: กก.
เป้าหมายของคุณ
วัน
kg
kg
BMR
พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน
0 Kcal
TDEE
พลังงานที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละวัน
0 Kcal
BMR
0 Kcal
TDEE
0 Kcal
Under-eaten Calories
กินน้อยไป
Recommended Calories
ระดับเดียวกับค่า TDEE
Overeaten Calories
แคลอรี่เกิน น้ำหนักเพิ่ม
Recommended Plan
nan Kcal/Day
แคลอรี่ที่ทานได้ระหว่างวัน
nan Kcal
CARB
40%
nan g
PROTEIN
30%
nan g
FATS
30%
nan g
มื้อเย็น (2 ซอง)
224 Kcal
ก่อนนอน
50 Kcal
อย่าลืม! ถ่ายรูป Before ของหุ่นปัจจุบันเพื่อใช้ในการวัดผล
ทานน้ำ และพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ทาน Ultra Me 730 ทุกตัวอย่างต่อเนื่อง
ควรทานคาร์บโบไฮเดรตที่ไม่ผ่านการแปรรูป (Low GI)
ไขมันที่ควรทาน ควรเป็นไขมันดี
เลี่ยงอาหารแปรรูป ของทอด ของมัน ของหวาน และน้ำที่มีแคลอรี่