BamBam X Renatar VDO Call Event

โปรโมชั่น
27.06.2023

กลับมาพบกับกิจกรรมสุดพิเศษกับพรีเซ็นเตอร์สุดหล่อของเราน้องแบมแบม

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รอคอยจะได้พูดคุยกับแบมแบมแบบใกล้ชิดหน้าจอ เวลาของคุณมาถึงแล้ว!

เพียงสั่งซื้อสินค้าที่ร่วมรายการกับเราในช่องทาง LINE: @Renatar.Official ขั้นต่ำ 890 บาท ก็สามารถสะสมสิทธิ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมได้ดังนี้

รายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ

Ultra Me: Vanilla Flavor (รสวานิลลา) จำนวน 1 กล่อง แถม 1 กล่อง มูลค่า 890 บาท
สะสมได้ 2 สิทธิ์ พร้อม Photocard 3 ใบ จาก 9 แบบ

BB+ จำนวน 1 กล่อง แถม 1 กล่อง มูลค่า 499 บาท
สะสมได้ 1 สิทธิ์ พร้อม Photocard 2 ใบ จาก 9 แบบ

Renatar Package : Test Me จำนวน 1 ชุด
ประกอบไปด้วย
Ultra Me : Vanilla Flavor (รสวานิลลา) จำนวน 1 กล่อง แถม 1 กล่อง และ
BB+ จำนวน 1 กล่อง แถม 1 กล่อง มูลค่า 1,350 บาท
สะสมได้ 4 สิทธิ์ พร้อม Photocard 4 ใบจาก 9 แบบ

สิทธิ์ที่สะสมจะนำไปใช้ร่วมกิจกรรมดังนี้
 • ผู้สะสมสิทธิ์สูงสุด 3 อันดับแรก ได้รับสิทธิ์ VDO Call พูดคุยกับแบมแบมเป็นเวลา 3 นาที
 • ผู้สะสมสิทธิ์อันดับที่ 4 – 8 ได้รับสิทธิ์ VDO Call พูดคุยกับแบมแบมเป็นเวลา 2 นาที
 • ผู้สะสมสิทธิ์อันดับที่ 9 – 19 ได้รับสิทธิ์ VDO Call พูดคุยกับแบมแบมเป็นเวลา 1 นาที
 • ผู้สะสมสิทธิ์นอกเหนือจากข้อ 1 – 3 จะได้รับสิทธิ์แบบสุ่ม จำนวน 30 ท่าน ได้รับสิทธิ์ VDO Call พูดคุยกับแบมแบมเป็นเวลา 1 นาที
ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมและการประกาศสิทธิ์ในการเข้าร่วมงาน

ผู้สะสมสิทธิ์สูงสุด 19 อันดับแรก
เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 21.00 น.
และประกาศรายชื่อทั้ง 19 อันดับในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 21.00 น.

ระยะเวลากิจกรรมสำหรับผู้สะสมสิทธิ์อีก 30 ท่าน
กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 21.00 น.
และประกาศรายชื่อ 30 ท่านในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 21.00 น.


เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
 1. บริษัท เรนาต้า อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้จัดกิจกรรม “BamBam X Renatar VDO Call Event ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2566 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
 2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อผลิตภัณฑ์ โดยสั่งซื้อผ่านช่องทางไลน์ LINE : @Renatar.Official
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับคำสั่งซื้อที่สำเร็จและชำระเงินสำเร็จแล้วเท่านั้น สินค้าจากกิจกรรมไม่สามารถยกเลิก หรือขอเงินคืนได้ในทุกกรณี และหากคำสั่งซื้อยังไม่ชำระเงิน จะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นไม่สำเร็จ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะตัดยอดคำสั่งซื้อดังกล่าวออกจากรายชื่อในการสุ่มเข้าร่วมงาน
 4. จับรางวัล ณ บริษัท เรนาต้า อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 127 หมู่ 12 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 และประกาศผลตามวันและเวลาที่ประกาศไว้ข้างต้น ผ่านช่องทาง Facebook : Renatar
เงื่อนไขและข้อตกลง
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า เป็นข้อมูลสำหรับการสุ่มสิทธิ์ต่างๆในกิจกรรมทั้งหมด โดยไม่รวมถึงชื่อบัญชีของ LINE Application ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
 3. หากตรวจสอบพบการทุจริตในทุกรูปแบบ บริษัทฯสามารถเรียกคืนของรางวัลได้ทุกเมื่อ โดยการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯถือเป็นที่สุด
 4. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้
 5. เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสำเร็จ ท่านอาจได้รับการติดต่อจากตัวแทนผู้ดูแลการใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ เพื่อแนะนำการใช้สินค้าอย่างถูกต้อง และท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแนะนำนี้
 6. บริษัทฯถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้อ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขของกิจกรรมก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
 7. เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมนี้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือยุติกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎบนบัตรประชาชน เป็นไปเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้
 10. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมจะเป็นไปเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เท่านั้น กรณีที่ผู้ร่วมรายการไม่ประสงค์ให้บริษัทฯจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ย่อมส่งผลให้บริษัทฯไม่สามารถดำเนินการติดต่อท่านได้ และอาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์ในการได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้


OTHER ARTICLES

03.11.2023
Renatar ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Chengdu Beauty Expo 2023

ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

Read more
31.10.2023
ปรากฏการณ์ ขายหมดในพริบตา!! กับ FiberX Jelly 20,000 กล่อง

ครั้งแรกกับ FiberX ที่เรนาต้าผลิตขึ้นมาแบบ Seasonal ในร […]

Read more
เรนาต้าใจป้ำ จัดให้แบบต่อเนื่องกับโปรโมชั่น 1 แถม 1 !!

เพราะเสียงตอบรับที่ดีเกินคาด เรนาต้าใจป้ำ จัดให้แบบต่อเนื่อง Renatar Boost Burn Plus และ Renatar Ultra Me

Read more