อายุ
ส่วนสูง:
น้ำหนัก:

Your Body Composition

Date: 03/12/2023
BMR
อัตราการเผาผลาญ
0 Kcal
ยิ่งอัตราการเผาผลาญมาก
ยิ่งอ้วนยาก
METABOLIC AGE
อายุการเผาผลาญ
0 Yr
การเผาผลาญของคุณเท่ากับคนอายุเฉลี่ย 0 ปี
ควรมีค่าน้อยกว่าอายุจริง 7 ปีขึ้นไป
FAT PERCENTAGE ปริมาณไขมันในร่างกาย
%
Excellent ดีมาก
หุ่นดี
❮ 23
ปกติ 23-32
อ้วน 32+
MUSCLE MASS ปริมาณกล้ามเนื้อ
0 %
Risk มีความเสี่ยง
น้อย ❮ 65
ปกติ 65-75
มาก
75+
BELLY FAT ความเสี่ยงอ้วนลงพุง
nan
ปกติ
❮ 0.8
เสี่ยง 0.8-1.0
เสี่ยงสูง 1.0+
PHYSIQUE RATING สัดส่วนกล้ามเนื้อ / ไขมัน
ไขมัน
1อ้วน
ซ่อนรูป
2อ้วน
3อ้วน
ร่างใหญ่
4ออกกำลังกายน้อย
5มาตรฐาน
6มาตรฐาน
มีกล้ามเนื้อ
7ผอม
8ผอม
มีกล้ามเนื้อ
9มีกล้ามเนื้อ
มาก
มวลกล้ามเนื้อ
* การประเมินนี้เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้น
FAT PERCENTAGE
UNDER
OVER
BMR อัตรการเผาผลาญ
อัตราการเผาผลาญพลังงานในแต่ละวันยิ่งอัตราการเผาผลาญมาก ยิ่งอ้วนยาก
METABOLIC AGE อายุเผาผลาญ
การวัดว่าร่างกายภายในของเรามีอัตราการเผาผลาญพลังงานเทียบเท่ากับคนอายุเท่าไหร่ ยิ่งตัวเลขอายุการเผาผลาญมากกว่าอายุจริงเท่าไหร่ ก็เท่ากับว่าคุณมีอัตราการเผาผลาญที่แย่ลงเท่านั้น จะเรียกว่าแก่เกินวัยจากภายใน ก็ว่าได้ อายุเผาผลาญที่ดีที่สุดควรน้อยกว่าอายุจริงอย่างน้อย 7 ปี
FAT PERCENTAGE ปริมาณไขมันในร่างกาย
หุ่นและสุขภาพที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัว แต่ขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันในร่างกายของคุณ หากมีไขมันมากเกิน รูปร่างจะไม่ดี และยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคมะเร็ง และโรคอื่นๆอีกมากมาย สำหรับผู้หญิง ปริมาณไขมันที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 32% แต่ถ้าคุณอยากหุ่นดีและสุขภาพดี ควรตั้งเป้าให้มี %ไขมันต่ำกว่า 23%
MUSCLE MASS ปริมาณกล้ามเนื้อ
มวลกล้ามเนื้อถือเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญ เพราะช่วยพยุงโครงสร้างทั้งหมดของร่างกายคุณ กล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญ ทำให้ระดับไขมันในร่างกายลดลง ยิ่งกล้ามเนื้อเยอะ ก็ยิ่งทำให้อ้วนยากขึ้นนั้นเอง สำหรับผู้หญิง ปริมาณกล้ามเนื้อที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 65% แต่ถ้าคุณอยากหุ่นดีและสุขภาพดี ควรตั้งเป้าให้มีมวลกล้ามเนื้อมากกว่า 75%
WATER TBW% ปริมาณน้ำในร่างกาย
ร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง 2 ใน 3 ส่วน สมองมีน้ำอยู่ถึง 75% แม้แต่ผิวหน้าก็มีน้ำประมาณ 35% ถ้าร่างกายมีน้ำไม่เพียงพอ เลือดจะข้น ส่งผลให้ระบบไหลเวียนของเหลวในร่างกายไม่ปกติ ผิวพรรณหยาบกร้าน อาการเจ็บป่วยต่างๆ ก็จะตามมา สำหรับผู้หญิง ควรมีระดับน้ำอยู่ที่ 45-60%
BONE MASS มวลกระดูกในร่างกาย
กระดูกเป็นทั้งโครงสร้างของร่างกาย ช่วยป้องกันอวัยวะภายใน เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว เป็นโพรงที่สร้างเม็ดเลือด และเป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุต่างๆ มวลกระดูกจะลดลงเรื่อยๆ ตามอายุ สำหรับผู้หญิงน้ำหนักน้อยกว่า 50 kg ควรมีมวลกระดูกไม่ต่ำกว่า 1.95 kg ผู้หญิงที่น้ำหนัก 51-75 kg ควรมีมวลกระดูกไม่ต่ำกว่า 2.4 kg และผู้หญิงที่น้ำหนักมากกว่า 76 kg ควรมีมวลกระดูกไม่ต่ำกว่า 2.95 kg ไม่เช่นนั้น อาจจะเกิดโรคกระดูกพรุน หรือกระดูกเปราะได้
VISCERAL FAT ไขมันในช่องท้อง
ไขมันที่เกาะตามอวัยวะภายในช่องท้อง กำจัดได้ยากกว่าไขมันใต้ผิวหนังและเสี่ยงต่อการเกิดร้ายแรงต่างๆมากมายเช่น ไขมันพอกตับ เบาหวาน ไขมันในเลือด สำหรับผู้หญิงควรมีค่าไขมันช่องท้องไม่เกิน 3 ถ้ามากกว่านั้นถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระยะยาว แต่ถ้ามากกว่า 14 ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต ควรปรึกษาแพทย์ และวางแผนในการลดความอ้วนอย่างจริงจัง
PHYSIQUE RATING สัดส่วนกล้ามเนื้อ / ไขมัน
การมีรูปร่างที่ดีไม่ใช่แค่การโฟกัสที่การมีไขมันน้อยๆเพียงอย่างเดียว เพราะการที่มีไขมันน้อยหมายถึงเรารูปร่างผอม แต่ยังไม่ใช่รูปร่างที่ดี รูปร่างที่ดีต้องมีกล้ามเนื้อด้วย เพื่อช่วยให้เฟิร์มกระชับและแข็งแรง ดังนั้นจึงต้องโฟกัสที่ระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อกับไขมัน โดยแบ่งออกเป็น 9 ระดับ
กลับไปกรอกข้อมูลใหม่
อายุ
ส่วนสูง:
น้ำหนัก:

Your Body Composition

Date: 03/12/2023
BMR
อัตราการเผาผลาญ
0 Kcal
ยิ่งอัตราการเผาผลาญมาก
ยิ่งอ้วนยาก
METABOLIC AGE
อายุการเผาผลาญ
0 Yr
การเผาผลาญของคุณเท่ากับคนอายุเฉลี่ย 0 ปี
ควรมีค่าน้อยกว่าอายุจริง 7 ปีขึ้นไป
FAT PERCENTAGE ปริมาณไขมันในร่างกาย
%
Excellent ดีมาก
หุ่นดี
❮ 23
ปกติ 23-32
อ้วน 32+
MUSCLE MASS ปริมาณกล้ามเนื้อ
0 %
Risk มีความเสี่ยง
น้อย ❮ 65
ปกติ 65-75
มาก
75+
BELLY FAT ความเสี่ยงอ้วนลงพุง
nan
ปกติ
❮ 0.8
เสี่ยง 0.8-1.0
เสี่ยงสูง 1.0+
PHYSIQUE RATING สัดส่วนกล้ามเนื้อ / ไขมัน
ไขมัน
1อ้วน
ซ่อนรูป
2อ้วน
3อ้วน
ร่างใหญ่
4ออกกำลังกายน้อย
5มาตรฐาน
6มาตรฐาน
มีกล้ามเนื้อ
7ผอม
8ผอม
มีกล้ามเนื้อ
9มีกล้ามเนื้อ
มาก
มวลกล้ามเนื้อ
* การประเมินนี้เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้น
FAT PERCENTAGE
UNDER
OVER